Reviews of "Nostradamus"

NIKOLO KOTZEV’S NOSTRADAMUS
(Steamhammer/ SPV)


En hårdrocksopera kan man väl kalla detta. En 2 CD lång opera som jag nog hellre skulle se än höra. Joe Lynn Turner som har varit med i Deep Purple, Rainbow mm spelar Nostradamus och det finns en del svenskar med här också. Europe är bandet förutom de två kända och Alannah Myles är med som Anne Cemelle. Det är mycket pampigt många gånger och det gillar jag för då kommer jag att tänka på Queen och deras Bohemian Rhapsody. Det är roligt att höra denna skiva och att det finns andra än Tim Rice som kan göra en opera av något. Nikolo Kotzev heter mannen som har lyckats med detta och efter ett par lyssningar fastnar musiken som är lite Rainbow aktig faktiskt(SEX)

A heavymetalopera you can call this. A 2 CD long opera which I´d rather want to see than to hear. Joe Lynn Turner who have been in Rainbow and Deep Purple plays Nostradamus and there´s some swedish boys here too. Europe(not the two known ones) are the band on this record and Alannah Myles plays Anne Cemelle. It´s very pompous many times and that I like and I think sometimes about Bohemian Rhapsody with Queen when I hear it. It´s fun to hear this record and that it´s another people than Tim Rice who can do a rockopera and after some listening the songs is in my head. The music sounds a little like Rainbow sometimes(SIX)

(http://w1.313.telia.com/~u31309301/recnostradamus.htm)